BowlaiStockholm.se

Hur räkna bowlingpoäng


Hur man räknar poäng i bowling

En bowlingserie är uppbyggd av 10 rutor. I varje ruta har man 2 försök att få ner alla käglor. Får man ner alla käglor på första försöket kallas det för "strike" och markeras med "X". Får man ner resterande käglor på andra slaget kallas det för "spärr" eller "spare" och markeras med "/". Övriga poäng markeras med det antalet käglor som fallit. Det står 10 käglor på banan när man börjar och varje kägla är värd 1 poäng.

Så långt är ju allt enkelt, men det blir lite krångligare med strike och spärr.. Vid strike får du ju ner alla 10 käglor, således 10 poäng, men man får också en bonus i form av de två nästföljande slagens poäng. D v s får du en strike(X) i första rutan, och i andra rutan får du en sjua(7) och en tvåa(2) så får du 19 poäng för striken(10+7+2=19).

Se exempel nedan.

Exempel på hur man räknar strike i bowling

Spärren fungerar på i stort sett samma sätt men du kan bara tillgodoräkna dig nästföljande slag efter spärren. En spärr är alltid värd 10 poäng plus nästföljande slags poäng. Exempel: Slår du en fyra(4) i första slaget och i andra får du ner resterande sex käglor, d v s en spärr(/). I nästföljande ruta får du ner 7 i första slaget och 2 i andra. Då får du 17 poäng för spärren(10+7=17).

Se exempel nedan.

 

 

 

Om man ändå tycker att det är krångligt att räkna så kan man trösta sig med att om man spelar bowling i stockholm så har alla bowlinghallar automatisk poängberäkning.

Här kan du läsa mer om bowlingregler och lite mer allmänt om bowling i stockholm.